Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene i Sinus 2P som vi er kjent med.

4. opplag, bokmål

3.144 e) Medianen er best.

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

5.216 3) Figur A er ikke helt god.

5.300 I oppgaven skal det stå: f(x)=-120x2+3x

_____________________________________________________________________

3. opplag, bokmål

Teoridel

5.40 d) 701 m

Oppgavedel

3.144 e) Medianen er best.

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

5.216 3) Figur A er ikke helt god.

5.300 I oppgaven skal det stå: f(x)=-120x2+3x

_______________________________________________________________

2. opplag, bokmål

Teoridel

2.30 e) 95,8 %

5.40 d) 701 m

Oppgavedel

2.201 Det er en feil i den 4. raden i tabellen i oppgaven. De som kjøper lunsj i kantina 3 dager i siste uke utgjør en relativ frekvens på 0,10.  (jf. fasiten)

3.144 e) Medianen er best.

4.309 h) Se etter et system og finn en formel for kn, der k er tallet på kanter i grunnfiguren som danner mønsteret.
          Fasit:  kn = (k − 1)n − (k − 2)

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

 

2. opplag nynorsk

Oppgåvedel

5.112 c) Oppgåva skal vere: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal vere: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25

5.216 3) Figur A er ikkje heilt god.

5.300 I oppgåva skal det vere: f(x)=-120x2+3x

_______________________________________________________________________ 

1. opplag, bokmål

Teoridel

2.30 e) 95,8 %

4.30 a) ca. 600 minutter, ca. 1200 minutter

5.23 c) f(x)=0,008 x 3 +0,235 x 2 1,20x+11,5

5.40 d) 701 m
        e) 12,4 s

5.70 b) Eksponentialfunksjon

Oppgavedel

2.201 Det er en feil i den 4. raden i tabellen i oppgaven. De som kjøper lunsj i kantina 3 dager i siste uke utgjør en relativ frekvens på 0,10.  (jf. fasiten)

3.144 e) Medianen er best.

4.309 h) Se etter et system og finn en formel for kn, der k er tallet på kanter i grunnfiguren som danner mønsteret.
          Fasit:  kn = (k − 1)n − (k − 2)

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

 

1. opplag, nynorsk

Teoridel

2.30 e) 95,8 %

4.30 a) ca. 600 minutt, ca. 1200 minutt

5.40 d) 701 m

Oppgåvedel

2.201 Det er ein feil i den 4. raden i tabellen i oppgåva. Dei som kjøper lunsj i kantina 3 dagar i den siste veka utgjer ein relativ frekvens på 0,10.  (jf. fasiten)

3.144 e) Medianen er best.

4.218 Fase 1: "... nådd den maksimale farten, som er 50 m/s."  

4.309 h) Sjå etter eit system og finn ein formel for kn, der k er talet på kantar i grunnfiguren som gir mønsteret.
          Fasit:  kn = (k − 1)n − (k − 2)

5.112 c) Oppgåva skal vere: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal vere: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25

__________________________________________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.