1 (eldre versjon) Potenser og tallsystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

(eldre versjon) Kap 1

  • regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammenhenger

Punktet

  • gjøre rede for noen plassverdisystemer og gi praktiske eksempler på slike

er gått ut av læreplanen.

Dette innebærer at delkapittel fra og med 1.5 til og med 1.9 er gått ut av læreplanen.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver