2 (eldre versjon) Tabeller og diagrammer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

(eldre versjon) Kap 2

  • beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentralmål og spredningsmål
  • representere data i tabeller og diagrammer og drøfte hensiktsmessighet og hvilke inntrykk ulike dataframstillinger kan gi

Oppgavene i boksen "Forklaringer" er enklest å løse med Excel (eller et annet standard regneark), slik det er forklart i i læreboka. Her vil vi likevel å vise fremgangsmåte med GeoGebra og TI-Nspire.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver