3 (eldre versjon) Sentralmål og spredningsmål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

(eldre versjon) Kap 3

  • planlegge, gjennomføre og vurdere statiske undersøkelser
  • beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentralmål og spredningsmål
  • gruppere data og finne sentralmål for et gruppert datamateriale

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver