Eldre utgave Sinus 2P (2011)

Her finner du innhold som er aktuelt dersom du bruker den eldre utgaven av læreboka (2011).

Omslag 2P 2011-utgaven Sinus 2P (2011) består av

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • dette nettstedet

Innholdet her følger teoridelen i 2011-utgaven av læreboka. Kontrolloppgaver, løsningsforslag, oppgaver o.a. er lagt til i det kapittelet der det hører til.

I boksen SE finner du informasjon om nødvendig tillegg til boken knyttet til læreplanendringen i 2013. Her finner du også noen nyttige hjelpemidler, feil vi er kjent med og annen aktuell informasjon.

I kapittelstrukturen finner du finner også eksempler og løsninger med digitale programmer.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals.