5 Funksjoner og vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel5

  • utforske matematiske modeller, sammenlikne ulike modeller som beskriver samme praktiske situasjon, og vurdere hvilken informasjon modellene kan gi, og hvilket gyldighetsområde og hvilke begrensninger de har
  • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
  • bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynom­ funksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponential­ funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme nullpunkter, ekstremalpunkter og skjæringspunkter og finne gjennom­ snittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.