4 Lineære funksjoner og modeller

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel4

  • gjøre målinger i praktiske forsøk og formulere matematiske modeller på grunnlag av observerte data
  • analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller
  • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger